faktoring co to jest

Faktoring – podstawowe informacje

5/5 - (4 votes)

Aby móc skutecznie rozwijać prowadzoną działalność gospodarczą, konieczne jest finansowanie firmy. Zasadniczo, wyróżnia się dwa sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa: wewnętrzne (tj. za pomocą wypracowanego zysku) oraz zewnętrzne (np. kredyt bankowy czy leasing). Ważną rolę w przypadku tego drugiego wariantu odgrywa faktoring. Na czym polega to rozwiązanie?

Faktoring, czyli finansowanie należności

Idea faktoringu jest dość prosta nawet dla osoby, która nie jest zawodowo związana z finansami. Polega ona na tym, że instytucja finansująca (faktor, którym często jest np. bank) wypłaca korzystającemu (faktorantowi) równowartość kwoty pieniężnej, z którą faktorantowi zalega dłużnik. Suma ta jest pomniejszona o określone w umowie odsetki, stanowiące wynagrodzenie dla podmiotu finansującego. Dzięki temu faktorant ma zapewnioną płynność finansową.

Jaki jest dalszy przebieg tego procesu? Możliwości są dwie – po upłynięciu określonego czasu faktor zwraca się z żądaniem spłaty należności do dłużnika (faktoring pełny) lub faktoranta (faktoring niepełny).